วาล์วควบคุมความดัน

วาล์วควบคุมความดัน

วาล์วควบคุมความดันการใช้หลักการของความสมดุลของไฮดรอลิกและแรงสปริงเพื่อปรับความดันของระบบไฮดรอลิกและควบคุมการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความดัน เมื่อระบบเกินกำหนดแรงดันโหลดจะถูกปล่อยออกมาเพื่อป้องกันความปลอดภัยและการควบคุมการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนอื่นๆผ่านสัญญาณความดัน มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการระบายน้ำระบบดับเพลิงและระบบเครื่องปรับอากาศ

วาล์วควบคุมความดันผลิตภัณฑ์
วาล์วควบคุมความดันส่วนใหญ่ประกอบด้วยวาล์วลดความดันกับวาล์วลดความดันกับวาล์วค้อนกันน้ำกับวาล์วควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้ากับวาล์วดิฟเฟอเรนเชียลเชื้อสาย คนขับวาล์วลดความดันเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วเต้าเสียบความดันไม่ได้รับผลกระทบจากความดันขาเข้าและการไหล ผลของการลดความดันที่เชื่อถือได้และมั่นคง วาล์วลดความดันมันง่ายมากวาล์วลดความดันปรับโดยอัตโนมัติความดันเหนี่ยวนำความคิดเห็นวาล์วหลักสามารถเปิดและปิดเพื่อให้แน่ใจว่าความดันภายในท่อจะถูกเก็บไว้ในการตั้งค่าความปลอดภัย คู่มือวาล์วสามารถลดความดันที่เกิดจากการเปิดและปิดปั๊มหรือไฟดับวาล์วควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าน้ำเป็นวาล์วตัดติดตั้งในท่อปิดอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุการควบคุมระยะไกลและการตรวจสอบวาล์วบายพาสผ่านสื่อตัวเองไฮดรอลิกพลังงานเพื่อเปิดและปิดวาล์วเซ็นเซอร์วาล์วและตัวขับเคลื่อนที่ซับซ ผ่านการตั้งค่าที่ดีสามารถตระหนักถึงการควบคุมอัตโนมัติวงจรควบคุมความดันแตกต่างคงที่
โปรดใช้เมนูแบบพูลดาวน์ของฝ่ายบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์