นโยบายการรับประกัน

นโยบายการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันสำหรับอุปกรณ์ 181 เดือน ซีโอมีการรับประกันฟรีสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด เมื่อเราพบปัญหาคุณภาพเช่นชิ้นส่วนอุปกรณ์เสียหายเราจะเปลี่ยนมันฟรี

ในช่วงระยะเวลาการรับประกันเราจะแต่งตั้งตัวแทนบริการเพื่อให้บริการติดตามคุณภาพ โทรศัพท์กลับเข้าชมในแต่ละไตรมาสบันทึกรายละเอียดและแก้ไขปัญหาสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้ข้อมูลที่ติดต่อและบริการติดตาม ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสอบถามข้อมูลทันเวลาและกระตือรือร้นที่จะดำเนินการเทคโนโลยีและการจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Zhengfeng valve Warranty Policy
โปรดใช้เมนูแบบพูลดาวน์ของฝ่ายบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์